АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА:

1. Решение на ХРС срещу КЗП – І инстанция
Решение на ХАС срещу КЗП – ІІ инстанция

2. Решение на ХРС срещу НАП

3. Определение на Административен съд София – град срещу НАП

Решение на Административен съд София – град срещу НАП

4. Решение на Административен съд София – град в полза на НАП, обжалвано пред ВАС

Решение на ВАС по предходното решение дрещу НАП

5. Решение на Административен съд Хасково срещу Дирекция „Соц.подпомагане“ – Д-град