адв. Калин Найденов

адв. Калин Найденов

Адвокат Калин Найденов е завършил магистърска степен по специалността „финанси, кредит и застрахователно дело“ във Висшия финансово-стопански институт „Д. А. Ценов“ – Свищов през 1988 г. и магистърска степен по специалността „право“ към Великотърновския университет през 2006г. Трудовият му стаж е преминал в следните фирми и учреждения: счетоводител-контрольор в ДСК – Хасково; гл. счетоводител на ЕТ “Вива Арго Браво” – София; гл. финансов ревизор в отдел “Бюджет” на ТУ “Държавен финансов контрол” – Хасково; кредитен инспектор в ТБ “Хеброс” АД, кл.”Тракия” – Хасково; гл. данъчен инспектор и ръководител сектор “Данъчни ревизии” в ТДД /сега НАП/ – Хасково. От 2000г. е съдружник в семейната Счетоводно-консултантска къща „Ависта“, както и вещо лице към Хасковски окръжен съд по съдебно-счетоводни и икономически експертизи. От 2007г. до 2014г. е юрисконсулт в различни фирми, като ги представлява пред съда по данъчни дела. Като адвокат работи от 01.01.2015г. Придобитият опит в гореизброените институции и фирми му помага и в дейността му като адвокат в областта на търговското, административното, данъчното, застрахователното и банковото право, с които предимно се занимава.

За контакти:гр. Хасково, бул.“Раковски“ 16 А, оф.2,
тел: 038/62-25-02; 0887/089-023,
e-mail: knaydenov@avista-bg.net

СЪДЕБНА ПРАКТИКА С УЧАСТИЕТО НА АДВ. НАЙДЕНОВ:

ДАНЪЧНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ДЕЛАhttps://advokat.avista-bg.net/index.php/advokat/danachni/
ТЪРГОВСКИ ДЕЛА https://advokat.avista-bg.net/index.php/advokat/targovski/
БАНКОВИ ДЕЛАhttps://advokat.avista-bg.net/index.php/advokat/bankovi/
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЛА https://advokat.avista-bg.net/index.php/advokat/zastrah/
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА https://advokat.avista-bg.net/index.php/advokat/admin/
ДЕЛА ПРОТИВ МОНОПОЛИСТИ И ДР. ПОД. https://advokat.avista-bg.net/index.php/advokat/monopoly/

Други дела:
1. Решение на ХРС за придобиване по давност на МПС

СЧЕТОВОДНО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА „АВИСТА“ – ВАШ ПАРТЬОР В ЛАБИРИНТА ОТ ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ