Адвокат Калин Найденов

адв. Калин Найденов

Адвокат Калин Найденов е завършил магистърска степен във Висшия финансово-стопански институт „Д. А. Ценов“ – Свищов през 1988 год. по специалността „финанси, кредит и застрахователно дело“ и магистърска степен по специалността „право“ към Великотърновския университет през 2006г. Трудовият му стаж е преминал в следните фирми и учреждения: счетоводител-контрольор в ДСК – Хасково; гл. счетоводител на ЕТ “Вива Арго Браво” – София, клон Хасково; гл. финансов ревизор в отдел “Бюджет” на ТУ “Държавен финансов контрол” – Хасково; кредитен инспектор в ТБ “Хеброс” АД, кл.”Тракия” – Хасково; гл. данъчен инспектор и ръководител сектор “Данъчни ревизии” при ТДД /сега НАП/ – Хасково. От 2000г. е съдружник в семейната „Счетоводно-консултантска къща „Ависта““, както и вещо лице към Хасковски окръжен съд по съдебно-счетоводни и икономически експертизи. От 2007г. до 2014г. е юрисконсулт в различни фирми, като ги представлява съдебно по данъчни дела. Като адвокат работи от 01.01.2015г. Придобитият опит в горепосочените институции и фирми му помага и в дейността му като юрист и адвокат в областта на търговското, административното, данъчното, застрахователното и банковото право, с които предимно се занимава.

За контакти:гр. Хасково, бул.“Раковски“ 16 А, оф.2,
тел: 038/62-25-02; 0887/089023,
e-mail: knaydenov@avista-bg.net

СЪДЕБНА ПРАКТИКА С УЧАСТИЕТО НА АДВ. НАЙДЕНОВ:

Други дела:
1. Решение на ХРС за придобиване по давност на МПС

СЧЕТОВОДНО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА „АВИСТА“